BRUKERVILKÅR

VILKÅR FOR BRUK

Sist oppdatert 13. juni 2021

AVTALE OM BETINGELSER

Disse bruksvilkårene utgjør en juridisk bindende avtale som er inngått mellom deg, enten det er personlig eller på vegne av en enhet (“deg”) og Din Bilpartner AS, som gjør forretninger som Raidhoo (“Raidhoo”, “vi”, “oss” , eller “vår”), angående din tilgang til og bruk av nettstedet https://www.raidhoo.no, samt ethvert annet medieformular, mediekanal, mobilnettsted eller mobilapplikasjon relatert, lenket eller på annen måte forbundet dertil (samlet sett “nettstedet”). Du samtykker i at du ved å gå inn på nettstedet har lest, forstått og godtatt å være bundet av alle disse bruksvilkårene. HVIS DU IKKE GODKJENNER MED ALLE DISSE BRUKSBETINGELSENE, ER DU UTTRYKKLIG FORBUDT FRA Å BRUKE NETTSTEDET, OG DU MÅ AVSLUTE BRUKEN UMIDDELBART.

Supplerende vilkår og betingelser eller dokumenter som kan legges ut på nettstedet fra tid til annen, er herved uttrykkelig innlemmet her som referanse. Vi forbeholder oss retten til, etter eget skjønn, å gjøre endringer eller modifikasjoner i disse bruksvilkårene når som helst og uansett grunn. Vi vil varsle deg om eventuelle endringer ved å oppdatere “Sist oppdatert” datoen for disse bruksvilkårene, og du frafaller enhver rett til å motta spesifikk varsel om hver slik endring. Det er ditt ansvar å regelmessig gjennomgå disse vilkårene for bruk for å holde deg informert om oppdateringer. Du vil være underlagt, og vil bli ansett å ha blitt gjort oppmerksom på og å ha akseptert, endringene i eventuelle reviderte vilkår for bruk ved din fortsatte bruk av nettstedet etter datoen slike reviderte bruksvilkår er lagt ut.

Informasjonen gitt på nettstedet er ikke ment for distribusjon til eller bruk av noen person eller enhet i noen jurisdiksjon eller land der slik distribusjon eller bruk vil være i strid med lov eller forskrift eller som vil underkaste oss noe registreringskrav innenfor slik jurisdiksjon eller land . Følgelig gjør de personene som velger å få tilgang til nettstedet fra andre steder det på eget initiativ og er eneansvarlige for overholdelse av lokale lover, hvis og i den grad lokale lover er gjeldende.

Nettstedet er ment for brukere som er minst 18 år gamle. Personer under 18 år har ikke tillatelse til å bruke eller registrere seg for nettstedet.

INTELLEKTUELLE EIENDOMSRETTIGHETER

Med mindre annet er angitt, er nettstedet vårt eiendom og all kildekode, databaser, funksjonalitet, programvare, nettstedsdesign, lyd, video, tekst, fotografier og grafikk på nettstedet (samlet “innholdet”) og varemerker, service merker og logoer inneholdt der (“merkene”) eies eller kontrolleres av oss eller er lisensiert til oss, og er beskyttet av lov om opphavsrett og varemerker og forskjellige andre immaterielle rettigheter og urettferdig konkurranselov i USA, internasjonale copyrightlover, og internasjonale konvensjoner. Innholdet og merkene er gitt på nettstedet “AS IS” kun for din informasjon og personlig bruk. Med unntak av det som uttrykkelig er gitt i disse bruksvilkårene, kan ingen deler av nettstedet og intet innhold eller merker kopieres, reproduseres, samles, publiseres på nytt, lastes opp, legges ut, offentlig vises, kodes, oversettes, overføres, distribueres, selges, lisensieres eller ellers utnyttet til noe kommersielt formål overhodet, uten vår uttrykkelige forutgående skriftlige tillatelse.

Forutsatt at du er kvalifisert til å bruke nettstedet, får du en begrenset lisens til å få tilgang til og bruke nettstedet og til å laste ned eller skrive ut en kopi av en hvilken som helst del av innholdet som du har fått tilgang til, utelukkende for ditt personlige, ikke-kommersielle bruk. Vi forbeholder oss alle rettigheter som ikke er uttrykkelig gitt til deg på og til nettstedet, innholdet og merkene.

BRUKERPRESENTASJONER

Ved å bruke nettstedet, erklærer du og garanterer at: (1) all registreringsinformasjon du sender inn, er sann, nøyaktig, aktuell og fullstendig; (2) du vil opprettholde nøyaktigheten av slik informasjon og umiddelbart oppdatere slik registreringsinformasjon etter behov; (3) du har juridisk kapasitet og godtar å overholde disse bruksvilkårene; (4) du ikke er mindreårig i jurisdiksjonen der du bor; (5) du vil ikke få tilgang til nettstedet på automatiserte eller ikke-menneskelige måter, verken gjennom en bot, skript eller annet; (6) du vil ikke bruke nettstedet til noe ulovlig eller uautorisert formål; og (7) din bruk av nettstedet vil ikke bryte noen gjeldende lov eller forskrift.

Hvis du gir informasjon som er usann, unøyaktig, ikke aktuell eller ufullstendig, har vi rett til å stenge eller avslutte kontoen din og nekte all eller all nåværende eller fremtidig bruk av nettstedet (eller deler av dette).

BRUKER REGISTRERING

Du kan bli bedt om å registrere deg på nettstedet. Du samtykker i å holde passordet ditt konfidensielt og vil være ansvarlig for all bruk av kontoen og passordet ditt. Vi forbeholder oss retten til å fjerne, gjenvinne eller endre et brukernavn du velger hvis vi etter eget skjønn fastslår at et slikt brukernavn er upassende, uanstendig eller på annen måte anklagelig.

FORBUDTE AKTIVITETER

Du kan ikke få tilgang til eller bruke nettstedet til noe annet formål enn det vi gjør nettstedet tilgjengelig for. Nettstedet kan ikke brukes i forbindelse med kommersielle tiltak unntatt de som er spesielt godkjent eller godkjent av oss.

Som bruker av nettstedet godtar du ikke å:

 • Systematisk hente data eller annet innhold fra nettstedet for å opprette eller kompilere, direkte eller indirekte, en samling, kompilering, database eller katalog uten skriftlig tillatelse fra oss.
  Lure, lure eller villede oss og andre brukere, spesielt i ethvert forsøk på å lære sensitiv kontoinformasjon som brukerpassord.
 • Omgå, deaktiver eller på annen måte forstyrre sikkerhetsrelaterte funksjoner på nettstedet, inkludert funksjoner som forhindrer eller begrenser bruk eller kopiering av noe innhold eller håndhever begrensninger i bruken av nettstedet og / eller innholdet i det.
 • Kjenne, sverte eller på annen måte skade, etter vår mening oss og / eller nettstedet.
 • Bruk all informasjon som er innhentet fra nettstedet for å trakassere, misbruke eller skade en annen person.
 • Benytt feil supporttjenester eller send falske rapporter om misbruk eller forsømmelse.
 • Bruk nettstedet på en måte som ikke er i samsvar med gjeldende lover eller regler.
 • Bruk nettstedet til å annonsere eller tilby å selge varer og tjenester.
 • Delta i uautorisert innramming av eller lenking til nettstedet.
 • Last opp eller overføre (eller forsøke å laste opp eller overføre) virus, trojanske hester eller annet materiale, inkludert overdreven bruk av store bokstaver og spamming (kontinuerlig innleggelse av repeterende tekst), som forstyrrer en parts uavbrutt bruk og glede av nettstedet eller endrer, forringer, forstyrrer, endrer eller forstyrrer bruken, funksjonene, funksjonene, driften eller vedlikeholdet av nettstedet.
 • Delta i automatisert bruk av systemet, for eksempel ved hjelp av skript for å sende kommentarer eller meldinger, eller ved bruk av datautvinning, roboter eller lignende verktøy for datainnsamling og utvinning.
 • Slett merknaden om copyright eller annen proprietær rett fra innhold.
 • Forsøk å utgi deg for en annen bruker eller person eller bruk brukernavnet til en annen bruker.
 • Selg eller på annen måte overføre profilen din.
 • Last opp eller overføre (eller forsøke å laste opp eller å overføre) alt materiale som fungerer som en passiv eller aktiv informasjonsinnsamlings- eller overføringsmekanisme, inkludert uten begrensning, klare grafikkutvekslingsformater (“gifs”), 1 × 1 piksler, nettbugs, cookies , eller andre lignende enheter (noen ganger referert til som “spyware” eller “passive innsamlingsmekanismer” eller “pcms”).
 • Forstyrre, forstyrre eller skape en unødig belastning for nettstedet eller nettverkene eller tjenestene som er koblet til nettstedet.
 • Trakassere, irritere, skremme eller true noen av våre ansatte eller agenter som er engasjert i å tilby en del av nettstedet til deg.
 • Forsøk på å omgå alle tiltak på nettstedet som er utformet for å forhindre eller begrense tilgangen til nettstedet, eller noen del av nettstedet.
 • Kopier eller tilpass nettstedets programvare, inkludert men ikke begrenset til Flash, PHP, HTML, JavaScript eller annen kode.
 • Dechifrere, dekompilere, demontere eller omforme hvilken som helst programvare som inneholder eller på noen måte utgjør en del av nettstedet.
 • Med unntak av det som kan være resultatet av standard søkemotor eller nettleserbruk, bruk, start, utvikle eller distribuere ethvert automatisert system, inkludert uten begrensning, enhver edderkopp, robot, jukseverktøy, skrape eller offline leser som får tilgang til nettstedet, eller bruker eller lanserer uautorisert skript eller annen programvare.
 • Bruk en kjøpsagent eller kjøpsagent for å gjøre kjøp på nettstedet.
 • Benytt uautorisert bruk av nettstedet, inkludert innsamling av brukernavn og / eller e-postadresser til brukere på elektronisk eller annen måte for å sende uønsket e-post, eller opprette brukerkontoer på automatiserte måter eller under falske foregivelser.
 • Bruk nettstedet som en del av et forsøk på å konkurrere med oss ​​eller på annen måte bruke nettstedet og / eller innholdet til ethvert inntektsbringende arbeid eller kommersiell virksomhet.

BRUKER GENERERTE BIDRAG

Nettstedet kan invitere deg til å chatte, bidra til eller delta i blogger, oppslagstavler, nettfora og annen funksjonalitet, og kan gi deg muligheten til å opprette, sende inn, legge ut, vise, overføre, utføre, publisere, distribuere, eller kringkaste innhold og materiale til oss eller på nettstedet, inkludert men ikke begrenset til tekst, skrifter, video, lyd, fotografier, grafikk, kommentarer, forslag eller personlig informasjon eller annet materiale (samlet, “Bidrag”). Bidrag kan vises av andre brukere av nettstedet og gjennom tredjeparts nettsteder. Som sådan kan alle bidrag du overfører behandles som ikke-konfidensielle og ikke-proprietære. Når du oppretter eller gjør tilgjengelige bidrag, representerer du og garanterer at:

Opprettelse, distribusjon, overføring, offentlig visning eller ytelse, og tilgang til, nedlasting eller kopiering av bidragene dine bryter ikke og vil ikke krenke de proprietære rettighetene, inkludert men ikke begrenset til copyright, patent, varemerke, handelshemmelighet eller moralske rettigheter til enhver tredjepart.

 1. Du er skaper og eier av eller har de nødvendige lisenser, rettigheter, samtykke, utgivelser og tillatelser til å bruke og å autorisere oss, Nettstedet og andre brukere av Nettstedet til å bruke dine bidrag på alle måter som er tenkt på nettstedet. og disse bruksvilkårene.
 2. Du har skriftlig samtykke, løslatelse og / eller tillatelse fra hver enkelt identifiserbar individuell person i Bidragene dine til å bruke navnet eller likheten til hver og en slik identifiserbar individuell person for å muliggjøre inkludering og bruk av Bidragene dine på enhver måte som er tenkt av nettstedet og disse bruksvilkårene.
 3. Bidragene dine er ikke falske, unøyaktige eller villedende.
 4. Bidragene dine er ikke uønsket eller uautorisert reklame, reklamemateriell, pyramidespill, kjedebrev, søppelpost, massesending eller annen form for oppfordring.
 5. Bidragene dine er ikke uanstendige, utuktige, lidende, skitne, voldelige, trakasserende, ærekrenkende, bagvaskende eller på annen måte anstødelige (som bestemt av oss).
 6. Bidragene dine latterliggjør ikke, håner, nedsetter, skremmer eller mishandler noen.
 7. Bidragene dine brukes ikke til å trakassere eller true (i juridisk forstand av disse vilkårene) noen annen person og for å fremme vold mot en bestemt person eller gruppe mennesker.
 8. Bidragene dine bryter ikke med gjeldende lov, forskrift eller regel.
 9. Bidragene dine bryter ikke tredjeparts personvern eller publisitetsrettigheter.
 10. Bidragene dine inneholder ikke noe materiale som ber om personlig informasjon fra personer under 18 år eller utnytter personer under 18 år på en seksuell eller voldelig måte.
 11. Bidragene dine bryter ikke noen gjeldende lov angående barnepornografi, eller på annen måte ment å beskytte mindreåriges helse eller velvære.
 12. Bidragene dine inkluderer ikke støtende kommentarer som er knyttet til rase, nasjonal opprinnelse, kjønn, seksuell preferanse eller fysisk handikap.
 13. Bidragene dine bryter ikke på annen måte eller lenker til materiale som bryter med noen bestemmelse i disse bruksvilkårene, eller noen gjeldende lov eller forskrift.
  Enhver bruk av nettstedet i strid med det foregående bryter med disse bruksvilkårene og kan blant annet føre til avslutning eller suspensjon av dine rettigheter til å bruke nettstedet.

BIDRAGSLISENS

Ved å legge ut dine bidrag til en hvilken som helst del av nettstedet eller gjøre bidrag tilgjengelige for nettstedet ved å koble kontoen din fra nettstedet til noen av dine sosiale nettverkskontoer, gir du automatisk, og du representerer og garanterer at du har rett til å gi, til oss en ubegrenset, ubegrenset, ugjenkallelig, evigvarende, ikke-eksklusiv, overførbar, royalty-fri, fullbetalt, verdensomspennende rettighet, og lisens til å være vert, bruke, kopiere, reprodusere, avsløre, selge, videreselge, publisere, kringkaste, tittel, arkivere, lagre, cache, offentlig utføre, offentlig vise, reformatere, oversette, overføre, utdrag (helt eller delvis) og distribuere slike bidrag (inkludert, uten begrensning, ditt bilde og din stemme) for ethvert formål, kommersiell, reklame, eller på annen måte, og for å utarbeide avledede verk av, eller innlemme i andre verk, slike bidrag, og gi og godkjenne underlisenser av det foregående. Bruk og distribusjon kan forekomme i alle medieformater og gjennom alle mediekanaler.

Denne lisensen vil gjelde for hvilken som helst form, media eller teknologi som nå er kjent eller heretter utviklet, og inkluderer vår bruk av ditt navn, firmanavn og franchise-navn, alt etter hva som er relevant, og alle varemerker, tjenestemerker, handelsnavn, logoer, og personlige og kommersielle bilder du gir. Du gir avkall på alle moralske rettigheter i dine bidrag, og du garanterer at moralske rettigheter ikke ellers er blitt hevdet i dine bidrag.

Vi hevder ikke noe eierskap over dine bidrag. Du beholder fullt eierskap av alle dine bidrag og eventuelle immaterielle rettigheter eller andre eiendomsrettigheter som er knyttet til dine bidrag. Vi er ikke ansvarlige for uttalelser eller fremstillinger i dine bidrag gitt av deg i noe område på nettstedet. Du er eneansvarlig for dine bidrag til nettstedet, og du samtykker uttrykkelig i å frita oss fra alt ansvar og å avstå fra enhver rettslig handling mot oss angående dine bidrag.

Vi har rett til, etter eget skjønn, (1) å redigere, redigere eller på annen måte endre noen bidrag; (2) for å kategorisere eventuelle bidrag for å plassere dem på mer passende steder på nettstedet; og (3) å forhåndsskjerme eller slette bidrag når som helst og uansett grunn, uten varsel. Vi har ingen forpliktelse til å overvåke dine bidrag.

RETNINGSLINJER FOR ANMELDELSER

Vi kan gi deg områder på nettstedet for å legge igjen anmeldelser eller rangeringer. Når du legger ut en anmeldelse, må du overholde følgende kriterier: (1) du bør ha førstehånds erfaring med personen / enheten som blir anmeldt; (2) anmeldelsene dine skal ikke inneholde støtende bandeord, eller voldelig, rasistisk, støtende eller hat språk; (3) dine anmeldelser bør ikke inneholde diskriminerende referanser basert på religion, rase, kjønn, nasjonal opprinnelse, alder, sivilstand, seksuell legning eller funksjonshemning; (4) dine anmeldelser skal ikke inneholde referanser til ulovlig aktivitet; (5) du bør ikke være tilknyttet konkurrenter hvis du legger ut negative anmeldelser; (6) du bør ikke trekke noen konklusjoner om lovligheten av atferd; (7) du kan ikke legge ut falske eller villedende uttalelser; og (8) du kan ikke organisere en kampanje som oppfordrer andre til å legge ut anmeldelser, enten positive eller negative.

Vi kan godta, avvise eller fjerne anmeldelser etter eget skjønn. Vi har absolutt ingen forpliktelse til å skjerme anmeldelser eller å slette anmeldelser, selv om noen anser anmeldelser som kritikkverdige eller unøyaktige. Vurderinger er ikke godkjent av oss, og representerer ikke nødvendigvis våre meninger eller synspunktene til noen av våre tilknyttede selskaper eller partnere. Vi påtar oss ikke noe ansvar for gjennomgang eller for krav, forpliktelser eller tap som følge av gjennomgang. Ved å legge ut en anmeldelse gir du oss herved en evig, ikke-eksklusiv, verdensomspennende, royaltyfri, fullt betalt, tildelbar og underlisensierbar rett og lisens til å reprodusere, modifisere, oversette, overføre på noen måte, vise, utføre, og / eller distribuere alt innhold relatert til anmeldelser.

MOBIL SØKNADSLISENS

Bruk lisens

Hvis du får tilgang til nettstedet via en mobilapplikasjon, gir vi deg en tilbakekallbar, ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, begrenset rett til å installere og bruke mobilapplikasjonen på trådløse elektroniske enheter som eies eller kontrolleres av deg, og til å få tilgang til og bruke mobilapplikasjon på slike enheter strengt i samsvar med vilkårene og betingelsene i denne lisensen for mobilapplikasjoner som er inneholdt i disse bruksvilkårene. Du skal ikke: (1) dekompilere, reverse engineer, demontere, forsøke å utlede kildekoden til eller dekryptere applikasjonen; (2) foreta endringer, tilpasninger, forbedringer, forbedringer, oversettelser eller avledede arbeider fra applikasjonen; (3) bryter gjeldende lover, regler eller forskrifter i forbindelse med din tilgang eller bruk av applikasjonen; (4) fjerne, endre eller tilsløre ethvert varemerke (inkludert varsel om copyright eller varemerke) som er lagt ut av oss eller lisensgiverne av applikasjonen; (5) bruke applikasjonen til alle inntektsgenererende anstrengelser, kommersielle foretak eller andre formål som den ikke er designet eller ment for; (6) gjøre applikasjonen tilgjengelig over et nettverk eller annet miljø som tillater tilgang eller bruk av flere enheter eller brukere samtidig; (7) bruke applikasjonen til å lage et produkt, en tjeneste eller programvare som direkte eller indirekte er konkurransedyktig med eller på noen måte erstatning for applikasjonen; (8) bruke applikasjonen til å sende automatiserte spørsmål til et hvilket som helst nettsted eller for å sende uønsket kommersiell e-post; eller (9) bruke proprietær informasjon eller noen av våre grensesnitt eller andre intellektuelle eiendommer til design, utvikling, produksjon, lisensiering eller distribusjon av applikasjoner, tilbehør eller enheter for bruk med applikasjonen.

Apple- og Android-enheter

Følgende vilkår gjelder når du bruker en mobilapplikasjon hentet fra enten Apple Store eller Google Play (hver en “appdistributør”) for å få tilgang til nettstedet: (1) lisensen gitt til deg for vår mobilapplikasjon er begrenset til en ikke- overførbar lisens til å bruke applikasjonen på en enhet som bruker Apple iOS- eller Android-operativsystemer, etter behov, og i samsvar med bruksreglene som er angitt i den aktuelle App-distributørens vilkår for bruk (2) vi er ansvarlige for å tilby vedlikeholds- og supporttjenester med hensyn til mobilapplikasjonen som spesifisert i vilkårene og betingelsene i denne mobilapplikasjon som er inneholdt i disse bruksvilkårene eller som ellers kreves i henhold til gjeldende lov, og du erkjenner at hver App-distributør har ingen forpliktelse til å levere vedlikeholds- og supporttjenester med hensyn til mobilapplikasjonen; (3) hvis mobilapplikasjonen ikke overholder gjeldende garanti, kan du varsle den aktuelle appdistributøren, og appdistributøren, i samsvar med vilkårene og retningslinjene, kan tilbakebetale kjøpesummen, hvis noen betalt for mobilapplikasjonen, og i den grad det er tillatt i henhold til gjeldende lov, vil App-distributøren ikke ha noen annen garantiforpliktelse overalt med hensyn til mobilapplikasjonen; (4) du representerer og garanterer at (i) du ikke er lokalisert i et land som er underlagt en amerikansk regjeringsembargo, eller som av den amerikanske regjeringen er utpekt som et “terroriststøttende” land og (ii) du ikke er oppført på en hvilken som helst amerikansk regjeringsliste over forbudte eller begrensede parter; (5) du må overholde gjeldende tredjepartsavtaler når du bruker mobilapplikasjonen, f.eks. Hvis du har en VoIP-applikasjon, så må du ikke bryte deres avtale om trådløs datatjeneste når du bruker mobilapplikasjonen; og (6) du erkjenner og godtar at App-distributørene er tredjepartsmottakere av vilkårene og betingelsene i denne lisensen for mobilapplikasjon som er inneholdt i disse bruksvilkårene, og at hver app-distributør vil ha rett (og vil bli ansett å ha aksepterte retten) til å håndheve vilkårene og betingelsene i denne lisensen for mobilapplikasjon som er inneholdt i disse bruksvilkårene mot deg som tredjepartsmottaker av dette.

SOSIALE MEDIER

Som en del av funksjonaliteten til nettstedet kan du koble kontoen din til online-kontoer du har med tredjeparts tjenesteleverandører (hver slik konto, en “tredjepartskonto”) ved å enten: (1) oppgi tredjepartskontoen din påloggingsinformasjon gjennom nettstedet; eller (2) tillate oss å få tilgang til tredjepartskontoen din, slik det er tillatt i henhold til gjeldende vilkår og betingelser som styrer din bruk av hver tredjepartskonto. Du erklærer og garanterer at du har rett til å avsløre påloggingsinformasjonen for tredjepartskontoen din til oss og / eller gi oss tilgang til tredjepartskontoen din, uten å bryte noen av vilkårene og betingelsene som styrer din bruk av gjeldende Tredjepartskonto, og uten å forplikte oss til å betale gebyrer eller gjøre oss underlagt bruksbegrensninger pålagt av tredjeparts tjenesteleverandør av Tredjepartskontoen. Ved å gi oss tilgang til alle tredjepartskontoer, forstår du at (1) vi kan få tilgang til, gjøre tilgjengelig og lagre (hvis aktuelt) alt innhold som du har levert til og lagret på din tredjepartskonto (det “sosiale nettverket” Innhold ”) slik at det er tilgjengelig på og gjennom nettstedet via kontoen din, inkludert uten begrensning vennelister og (2) vi kan sende til og motta ytterligere informasjon fra din tredjepartskonto i den grad du blir varslet når du lenker til kontoen din med tredjepartskontoen. Avhengig av tredjepartskontoer du velger, og underlagt personverninnstillingene du har angitt i slike tredjepartskontoer, kan personlig identifiserbar informasjon som du legger inn på tredjepartskontoer være tilgjengelig på og gjennom kontoen din på nettstedet. Vær oppmerksom på at hvis en tredjepartskonto eller tilknyttet tjeneste blir utilgjengelig eller vår tilgang til en slik tredjepartskonto avsluttes av tredjepartstjenesteleverandøren, kan det hende at sosialt nettverksinnhold ikke lenger er tilgjengelig på og gjennom nettstedet. Du vil når som helst kunne deaktivere forbindelsen mellom kontoen din på nettstedet og tredjepartskontoer. VENNLIGST MERK AT FORBINDELSEN DIN MED TREDJEPARTSTJENESTEYTERE ASSOSIASED MED DIN TREDJEPARTSREGNSKAP ER BARE STYRT AV DIN AVTAL (ER) MED SÅDANE TILBYDERE TIL TREDJEPART. Vi anstrenger oss ikke for å gjennomgå innhold på sosiale nettverk for noe formål, inkludert, men ikke begrenset til, for nøyaktighet, lovlighet eller ikke-krenkelse, og vi er ikke ansvarlige for noe innhold fra sosiale nettverk. Du erkjenner og godtar at vi får tilgang til e-postadresseboken din som er tilknyttet en tredjepartskonto og kontaktlisten din som er lagret på din mobile enhet eller nettbrett, kun for å identifisere og informere deg om de kontaktene som også har registrert seg for å bruke nettstedet. . Du kan deaktivere forbindelsen mellom nettstedet og tredjepartskontoen din ved å kontakte oss ved hjelp av kontaktinformasjonen nedenfor eller gjennom kontoinnstillingene dine (hvis aktuelt). Vi vil prøve å slette all informasjon som er lagret på serverne våre, og som ble innhentet gjennom en slik tredjepartskonto, unntatt brukernavnet og profilbildet som blir tilknyttet kontoen din.

INNSENDELSER

Du erkjenner og godtar at spørsmål, kommentarer, forslag, ideer, tilbakemeldinger eller annen informasjon angående nettstedet (“innleveringer”) som du har gitt oss, er ikke-konfidensielle og skal bli vår eneste eiendom. Vi skal ha enerett, inkludert alle immaterielle rettigheter, og har rett til ubegrenset bruk og formidling av disse innleveringene for ethvert lovlig formål, kommersielt eller på annen måte, uten bekreftelse eller kompensasjon til deg. Du frafaller herved alle moralske rettigheter til slike innleveringer, og du garanterer herved at slike innleveringer er originale hos deg, eller at du har rett til å sende inn slike innsendinger. Du samtykker i at det ikke kan benyttes noen påståtte eller faktiske brudd på eller misbruk av noen eiendomsrett i dine bidrag.

TREDJEPARTS NETTSTED OG INNHOLD

Nettstedet kan inneholde (eller du kan bli sendt via nettstedet) lenker til andre nettsteder (“Tredjepartsnettsteder”) samt artikler, fotografier, tekst, grafikk, bilder, design, musikk, lyd, video, informasjon, applikasjoner , programvare og annet innhold eller gjenstander som tilhører eller kommer fra tredjeparter (“Tredjepartsinnhold”). Slike tredjepartsnettsteder og tredjepartsinnhold blir ikke undersøkt, overvåket eller kontrollert for nøyaktighet, hensiktsmessighet eller fullstendighet av oss, og vi er ikke ansvarlige for tredjepartsnettsteder som er tilgjengelig via nettstedet eller noe tredjepartsinnhold som er lagt ut på, tilgjengelig gjennom eller installert fra nettstedet, inkludert innhold, nøyaktighet, støtende, meninger, pålitelighet, personvernpraksis eller andre retningslinjer for eller inneholdt i tredjepartsnettsteder eller tredjepartsinnhold. Inkludering av, lenking til eller tillatelse til bruk eller installasjon av tredjeparts nettsteder eller noe tredjepartsinnhold innebærer ikke godkjenning eller godkjennelse av oss. Hvis du bestemmer deg for å forlate nettstedet og få tilgang til tredjepartsnettsteder eller bruke eller installere noe tredjepartsinnhold, gjør du det på egen risiko, og du bør være klar over at disse bruksvilkårene ikke lenger gjelder. Du bør gå gjennom gjeldende vilkår og retningslinjer, inkludert personvern og datainnsamlingspraksis, på ethvert nettsted du navigerer fra nettstedet til eller knyttet til applikasjoner du bruker eller installerer fra nettstedet. Ethvert kjøp du gjør via tredjepartsnettsteder, vil skje gjennom andre nettsteder og fra andre selskaper, og vi tar ikke noe ansvar overfor slike kjøp som utelukkende er mellom deg og gjeldende tredjepart. Du godtar og erkjenner at vi ikke støtter produktene eller tjenestene som tilbys på tredjepartsnettsteder, og du skal holde oss ufarlig for skade forårsaket av kjøp av slike produkter eller tjenester. I tillegg skal du holde oss ufarlig for tap du har påført deg eller skade som er forårsaket av deg i forbindelse med eller resulterer på noen måte fra noe tredjepartsinnhold eller enhver kontakt med tredjeparts nettsteder.

ANNONSØRER

Vi tillater annonsører å vise sine annonser og annen informasjon i visse områder av nettstedet, for eksempel sidebarannonser eller bannerannonser. Hvis du er en annonsør, skal du ta fullt ansvar for alle annonser du legger ut på nettstedet og eventuelle tjenester som tilbys på nettstedet eller produkter som selges gjennom disse annonsene. Videre, som en annonsør, garanterer og erklærer du at du har alle rettigheter og myndighet til å plassere annonser på nettstedet, inkludert, men ikke begrenset til, immaterielle rettigheter, publisitetsrettigheter og kontraktsrettigheter. Vi gir ganske enkelt plass til å plassere slike annonser, og vi har ikke noe annet forhold til annonsører.

WEBOMRÅDEADMINISTRASJON

Vi forbeholder oss retten, men ikke forpliktelsen, til å: (1) overvåke nettstedet for brudd på disse bruksvilkårene; (2) ta passende rettslige skritt mot alle som etter eget skjønn bryter loven eller disse bruksvilkårene, inkludert uten begrensning, rapportering av en slik bruker til politimyndigheter; (3) etter eget skjønn og uten begrensning, nekte, begrense tilgangen til, begrense tilgjengeligheten av eller deaktivere (i den grad det er teknisk mulig) noen av dine bidrag eller deler av dem; (4) etter eget skjønn og uten begrensning, varsel eller ansvar, å fjerne fra nettstedet eller på annen måte deaktivere alle filer og innhold som er for store i størrelse eller som på noen måte er belastende for våre systemer; og (5) ellers administrere nettstedet på en måte som er utformet for å beskytte våre rettigheter og eiendom og for å lette riktig funksjon av nettstedet.

PERSONVERNSREGLER

Vi bryr oss om personvern og sikkerhet. Les personvernreglene våre: https://www.raidhoo.no/no/personvernerklring. Ved å bruke nettstedet godtar du å være bundet av vår personvernpolicy, som er innlemmet i disse bruksvilkårene. Vær oppmerksom på at nettstedet er vert i Norge. Hvis du får tilgang til nettstedet fra en hvilken som helst annen region i verden med lover eller andre krav som gjelder innsamling, bruk eller utlevering av personopplysninger som avviker fra gjeldende lovgivning i Norge, overfører du dine data til Norge gjennom din fortsatte bruk av nettstedet. , og du godtar at dataene dine overføres til og behandles i Norge.

OVERNATTING OM OPPHAVSRETT

Vi respekterer andres immaterielle rettigheter. Hvis du mener at noe materiale som er tilgjengelig på eller gjennom nettstedet bryter med copyright du eier eller kontrollerer, vennligst gi oss beskjed umiddelbart ved hjelp av kontaktinformasjonen gitt nedenfor (en “varsling”). En kopi av varselet ditt vil bli sendt til personen som la ut eller lagret materialet som er adressert i varslingen. Vær oppmerksom på at du i henhold til gjeldende lov kan holdes ansvarlig for skader hvis du gir vesentlige feil fremstillinger i en melding. Dermed, hvis du ikke er sikker på at materiale som ligger på eller lenket til av nettstedet bryter med din opphavsrett, bør du vurdere å først kontakte en advokat.

VARIGHET OG OPPSIGELSE

Disse bruksvilkårene skal være i full kraft mens du bruker nettstedet. UTEN BEGRENSNING AV NOEN ANNEN BESTEMMELSE AV DISSE BRUKSVILKÅRENE, FORBEHOLDER VI RETTEN TIL Å TA ENDELIG BESKYTTELSE OG UTEN MERKNAD ELLER ANSVAR, TAKT TILGANG TIL OG BRUK AV NETTSTEDET (INKLUDERT BLOKKERING AV VISSE IP-ADRESSER), TIL NOEN PERSON ELLER EVENTUELL PERSON FOR NOE FOR INGEN GRUNN, INKLUDERT UTEN BEGRENSNING FOR BRYT AV NOEN REPRESENTASJON, GARANTI ELLER PAKT INNEHOLDT I DISSE BRUKSBETINGELSENE ELLER AV GJELDENDE LOV ELLER REGULERING. VI KAN AVSLUTE DIN BRUK ELLER DELTAGELSE I NETTSTEDET ELLER SLETTE KONTOEN OG ALT INNHOLD ELLER INFORMASJONEN SOM DU LAGET TIL EN TID, UTEN ADVARSEL, VÅR ENESTEMMELIG.

Hvis vi avslutter eller suspenderer kontoen din av en eller annen grunn, er det forbudt å registrere og opprette en ny konto under navnet ditt, et falskt eller lånt navn, eller navnet på en tredjepart, selv om du kanskje handler på vegne av den tredje parti. I tillegg til å avslutte eller suspendere kontoen din, forbeholder vi oss retten til å iverksette rettslige skritt, inkludert uten begrensning forfølgelse av sivile, kriminelle og påbud.

Modifikasjoner og avbrudd

Vi forbeholder oss retten til å endre, modifisere eller fjerne innholdet på nettstedet når som helst eller av en eller annen grunn etter eget skjønn uten forvarsel. Vi har imidlertid ingen forpliktelse til å oppdatere informasjon på nettstedet vårt. Vi forbeholder oss også retten til å endre eller avslutte hele eller deler av nettstedet uten varsel når som helst. Vi er ikke ansvarlige overfor deg eller noen tredjepart for endringer, prisendringer, suspensjoner eller avvikling av nettstedet.

Vi kan ikke garantere at nettstedet til enhver tid vil være tilgjengelig. Vi kan oppleve maskinvare, programvare eller andre problemer eller trenger å utføre vedlikehold relatert til nettstedet, noe som kan føre til forstyrrelser, forsinkelser eller feil. Vi forbeholder oss retten til å endre, revidere, oppdatere, suspendere, avslutte eller på annen måte modifisere nettstedet når som helst eller av en eller annen grunn uten varsel til deg. Du samtykker i at vi ikke har noe ansvar for tap, skade eller ulempe forårsaket av din manglende evne til å få tilgang til eller bruke nettstedet under nedetid eller avvikling av nettstedet. Ingenting i disse bruksvilkårene vil bli tolket til å forplikte oss til å vedlikeholde og støtte nettstedet eller å levere rettelser, oppdateringer eller utgivelser i forbindelse med dette.

GJELDENDE LOV

Disse forholdene styres av og tolkes i henhold til Norges lover, og bruken av FNs konvensjon om kontrakter for internasjonalt salg av varer er uttrykkelig ekskludert. Hvis din vanlige bosted er i EU, og du er forbruker, har du i tillegg beskyttelsen du får av obligatoriske bestemmelser i loven i hjemlandet ditt. Din Bilpartner AS og deg selv godtar begge å underkaste deg den ikke-eksklusive jurisdiksjonen til domstolene i Trondheim, noe som betyr at du kan gjøre krav på å forsvare dine forbrukerbeskyttelsesrettigheter med hensyn til disse bruksvilkårene i Norge, eller i EU-landet. der du bor.

Tvisteløsning

Uformelle forhandlinger

For å fremskynde løsning og kontrollere kostnadene ved enhver tvist, kontrovers eller krav relatert til disse bruksvilkårene (hver en “tvist” og samlet “tvisten”) brakt av enten deg eller oss (individuelt, en “part” og samlet , “Partene”), er Partene enige om å forsøke å forhandle enhver tvist (unntatt de Tvister som er uttrykkelig angitt nedenfor) uformelt i minst tretti (30) dager før de starter voldgift. Slike uformelle forhandlinger starter etter skriftlig varsel fra den ene parten til den andre parten.

Bindende voldgift

Enhver tvist som oppstår på grunn av forholdet mellom partene i denne kontrakten skal avgjøres av en voldgiftsdommer som vil bli valgt i samsvar med voldgifts- og interne regler for den europeiske voldgiftsretten som en del av det europeiske voldgiftssenteret som har sitt sete i Strasbourg, og som er i kraft på det tidspunktet søknaden om voldgift inngis, og som vedtakelse av denne paragrafen utgjør aksept. Voldgiftssetet skal være Trondheim, Norge. Behandlingsspråket skal være norsk. Gjeldende regler for materiell rett skal være norsk lov.

Begrensninger

Partene er enige om at enhver voldgift skal være begrenset til tvisten mellom partene hver for seg. I den grad loven tillater det, (a) skal ingen voldgift knyttes til noen annen prosedyre; (b) det ikke er noen rett eller myndighet for at enhver tvist kan skilles mellom gruppesøksmål eller å bruke gruppesøksprosedyrer; og (c) det ikke er noen rett eller myndighet for at enhver tvist kan føres i en påstått representativ kapasitet på vegne av allmennheten eller andre personer.

Unntak fra uformelle forhandlinger og voldgift

Partene er enige om at følgende tvister ikke er underlagt bestemmelsene ovenfor angående uformelle forhandlinger og bindende voldgift: (a) Tvister som søker å håndheve eller beskytte, eller om gyldigheten av noen av en parts immaterielle rettigheter; (b) enhver tvist relatert til eller som følge av påstander om tyveri, piratkopiering, brudd på privatliv eller uautorisert bruk; og (c) ethvert krav om forføyning. Hvis denne bestemmelsen blir funnet å være ulovlig eller ikke kan håndheves, vil ingen av partene velge å mekle enhver tvist som faller inn under den delen av denne bestemmelsen som er funnet å være ulovlig eller ikke kan håndheves, og slik tvist skal avgjøres av en domstol med kompetent jurisdiksjon innenfor domstolene oppført for jurisdiksjon ovenfor, og partene er enige om å underkaste seg den personlige jurisdiksjonen til denne domstolen.

RETTELSER

Det kan være informasjon på nettstedet som inneholder typografiske feil, unøyaktigheter eller mangler, inkludert beskrivelser, priser, tilgjengelighet og annen annen informasjon. Vi forbeholder oss retten til å rette opp eventuelle feil, unøyaktigheter eller unnlatelser og til å endre eller oppdatere informasjonen på nettstedet når som helst uten forvarsel.

FRASKRIVELSE

NETTSTEDET LEVERES PÅ AS-IS OG AS-TILGJENGELIG GRUNNLEGG. DU ER ENIG I AT DIN BRUK AV NETTSTEDET OG VÅRE TJENESTER ER PÅ DIN ENESTE RISIKO. I FULLT OMFATTET TILLATT I LOV, FRASKRIVER VI ALLE GARANTIER, UTTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅTT, I FORBINDELSE MED NETTSTEDET OG DIN BRUK DER AV, INKLUDERT, UTEN BEGRENSNING, DEN UNDERFORSTÅTTE GARANTIEN FOR SALGBARHET, RETTIGHET, PÅGJENGELIGHET, PÅGJENGELIGHET, EN PASSIGHET FOR EN PASS. VI GARANTERER INGEN GARANTIER ELLER UTFØRELSER OM NØYAKTIGHETEN ELLER FULLFERDET I STEDETS INNHOLD ELLER INNHOLDET PÅ NOE NETTSIDER KOBLET TIL STEDET, OG VI ANTAR INGEN ANSVAR ELLER ANSVAR FOR NOEN (1) FEIL, FEIL, FEIL, FEIL, FEIL eller FEIL 2) PERSONLIG SKADE ELLER EIENDOMSSKADER, AV HVILKEN NATUR DER OVERVÅGER AV TILGANG TIL OG BRUK AV NETTSTEDET, (3) NOEN Uautorisert tilgang til eller bruk av våre sikre servere og / eller annen personlig informasjon og / eller finansiell informasjon LAGRET DER, (4) NOE AVBRYTNING ELLER AVSLUTNING AV OVERFØRING TIL ELLER FRA NETTSTEDET, (5) ALLE BUGS, VIRUS, TROJANHESTER, ELLER SOM SOM KAN VÆRE OVERFØRT TIL ELLER GJENNOM STEDET AV NOEN TREDJE PART, OG / ELLER ( 6) ALLE FEIL ELLER UTSLIPP I ALT INNHOLD OG MATERIALER ELLER FOR ETT TAP ELLER SKADER PÅ NOE SOM OPPFYLDT SOM RESULTAT AV BRUK AV INNHOLD INNLAGET, OVERFØRT, ELLER ELLER LES TILGJENGELIG VIA NETTSTEDET. VI GARANTERER IKKE, ENDORSERER, GARANTERER ELLER ANTAR ANSVAR FOR NOEN PRODUKT ELLER TJENESTE ANNONSERT ELLER TILBUDT AV EN TREDJEPART GJENNOM NETTSTEDET, ALLE HYPERLENKEDE NETTSIDER, ELLER NOEN NETTSIDE ELLER MOBILT ANVENDT ELLER ANVENDT ELLER ANNET VÆR EN FEST I ELLER PÅ NOEN MÅTE VÆR ANSVARLIG FOR OVERVÅKING AV ALLE TRANSAKSJONER MELLOM DEG OG ALLE TREDJEPARTSLEVERANDØRER AV PRODUKTER ELLER TJENESTER. SOM I KJØP AV ET PRODUKT ELLER TJENESTE GJENNOM MEDIUM ELLER I NOE MILJØ, BØR DU BRUKE DITT BESTE DOM OG ØVELSESFORSIKTIG DER PASSER.

BEGRENSNINGER FOR ANSVAR

I INGEN HENDELSER VIL VI ELLER VÅRE DIREKTØRER, ANSATTE ELLER AGENTER VÆRE ANSVARLIG FOR DEG ELLER NOEN TREDJEPART FOR ALLE DIREKTE, INDIREKTE, FOLGENDE, EKSEMPLAR, TILFELDIGE, SPESIELLE, ELLER PUNITIVE SKADER, INKLUDERT TAPT RESULTAT, MISLIG REVEN ELLER ANDRE SKADER som oppstår ved bruk av nettstedet, selv om vi har fått råd om muligheten for slike skader. Uansett noe til det motstridende som er beskrevet her, vil vårt ansvar overfor deg uansett årsak og uavhengig av handlingsformen til enhver tid være begrenset til det beløpet du har betalt, hvis noe, til oss i løpet av seks (6) måneder. PERIODE FØR ALLE ÅRSAKER TIL OPPTAK. VISSE amerikanske statslover og internasjonale lover tillater ikke begrensninger på underforståtte garantier eller ekskludering eller begrensning av visse skader. HVIS LOVENE GJELDER FOR DEG, KAN Kanskje IKKE GJELDER FOR NOEN ELLER ALLE OVENNE FRASKRIVELSER ELLER BEGRENSNINGER, OG DU KAN HA YTTERLIGE RETTIGHETER.

SKADELØSNING

Du samtykker i å forsvare, skadesløse og holde oss ufarlige, inkludert datterselskaper, tilknyttede selskaper og alle våre respektive offiserer, agenter, partnere og ansatte, fra og mot tap, skade, ansvar, krav eller krav, inkludert rimelige advokater gebyrer og utgifter, gjort av tredjepart på grunn av eller som følge av: (1) dine bidrag; (2) bruk av nettstedet; (3) brudd på disse bruksvilkårene; (4) ethvert brudd på dine representasjoner og garantier angitt i disse bruksvilkårene; (5) ditt brudd på rettighetene til en tredjepart, inkludert men ikke begrenset til immaterielle rettigheter; eller (6) noen åpenbar skadelig handling mot andre brukere av nettstedet som du har kontakt med via nettstedet. Til tross for det foregående forbeholder vi oss retten til, på din bekostning, å påta oss det eksklusive forsvaret og kontrollen over ethvert forhold som du er pålagt å skadesløse oss for, og du godtar å samarbeide, på din bekostning, med vårt forsvar for slike krav. Vi vil gjøre rimelige anstrengelser for å varsle deg om slike krav, handlinger eller prosedyrer som er gjenstand for denne skadesløsholdelsen når vi blir klar over det.

BRUKERDATA

Vi vil opprettholde visse data som du overfører til nettstedet med det formål å administrere ytelsen til nettstedet, samt data knyttet til din bruk av nettstedet. Selv om vi utfører regelmessige sikkerhetskopier av data, er du eneansvarlig for alle dataene du overfører eller som er relatert til enhver aktivitet du har utført på nettstedet. Du samtykker i at vi ikke har noe ansvar overfor deg for tap eller korrupsjon av slike data, og du fravinner herved enhver rett til handling mot oss som oppstår som følge av slike tap eller korrupsjon av slike data.

ELEKTRONISK KOMMUNIKASJON, TRANSAKSJONER OG UNDERSKRIFTER

Å besøke nettstedet, sende oss e-post og fylle ut elektroniske skjemaer utgjør elektronisk kommunikasjon. Du samtykker i å motta elektronisk kommunikasjon, og du godtar at alle avtaler, kunngjøringer, avsløringer og annen kommunikasjon vi gir deg elektronisk, via e-post og på nettstedet, oppfyller ethvert juridisk krav om at slik kommunikasjon skal være skriftlig. DU SAMTYKKER TIL BRUK AV ELEKTRONISKE UNDERSKRIFTER, KONTRAKTER, BESTILLINGER OG ANDRE OPPTAKER, OG TIL ELEKTRONISK LEVERING AV MERKNADER, RETNINGSLINJER OG REGISTRERING AV TRANSAKSJONER INITIASERT ELLER FULLFØRT AV OSS ELLER VIA NETTSIDEN. Du fraskriver deg herved rettigheter eller krav i henhold til vedtekter, forskrifter, regler, forordninger eller andre lover i enhver jurisdiksjon som krever en original signatur eller levering eller oppbevaring av ikke-elektroniske poster, eller til betalinger eller tildeling av kreditter på annen måte enn elektroniske midler.

DIVERSE

Disse bruksvilkårene og eventuelle retningslinjer eller driftsregler som er lagt ut av oss på nettstedet eller i forhold til nettstedet, utgjør hele avtalen og forståelsen mellom deg og oss. Vår unnlatelse av å utøve eller håndheve noen rett eller bestemmelse i disse bruksvilkårene skal ikke fungere som et frafall av slik rett eller bestemmelse. Disse bruksvilkårene fungerer i den grad loven tillater det. Vi kan tildele noen eller alle våre rettigheter og forpliktelser til andre når som helst. Vi vil ikke være ansvarlige eller ansvarlige for tap, skade, forsinkelse eller manglende handling forårsaket av noen årsak utenfor vår rimelige kontroll. Hvis noen bestemmelse eller deler av en bestemmelse i disse bruksvilkårene er bestemt for å være ulovlig, ugyldig eller ikke kan håndheves, anses den bestemmelsen eller en del av bestemmelsen som atskilt fra disse bruksvilkårene og påvirker ikke gyldigheten og håndhevelsen av gjenværende bestemmelser. Det er ikke noe joint venture, partnerskap, ansettelses- eller byråforhold opprettet mellom deg og oss som et resultat av disse bruksvilkårene eller bruken av nettstedet. Du samtykker i at disse bruksvilkårene ikke tolkes mot oss i kraft av å ha utarbeidet dem. Du fraskriver deg hermed alle forsvar du måtte ha basert på den elektroniske formen for disse bruksvilkårene og mangelen på signering fra partene herfor for å utføre disse bruksvilkårene.

KONTAKT OSS

For å løse en klage angående nettstedet eller motta ytterligere informasjon om bruk av nettstedet, vennligst kontakt oss på:

Din Bilpartner AS
Vassfjellvegen 3, 7228 Kvål
Trøndelag
Norge
Telefon: (+47) 97580213

Kontakt oss